Registrace již není možná, programu se zúčastnilo celkem 192 posluchačů.

Záznam

dopolední blok 1

ke stažžení (85MB)

dopolední blok 2

ke stažžení (95MB)

odpolední blok 1

ke stažžení (80MB)

odpolední blok 2

ke stažžení (64MB)

odpolední blok 3

ke stažžení (70MB)

Program

08:30 – 09:00
Registrace, welcome cofeebreak
09:00 – 10:00
I blok témat - Pavel Černý (ICT Unie) PREZENTACE
10:00 – 11:00
I blok témat - Jan Brouček CSc. (PROFiber Networking CZ) PREZENTACE
11:00 – 12:00
I blok témat - Martin Ťupa (PROFiber Networking CZ) PREZENTACE
12:00 – 13:00
oběd v hotelu Jana
13:00 – 16:00
II blok témat

  • Výstavba liniových staveb a s tím související právní předpisy
  • EK plánuje masivní subvence do trhu bez legislativní podpory výstavby, nebo se mýlíme?
  • Jaká bude reakce Municipalit na zvýšený zájem o výstavbu
  • Komunikace státu s obcemi
  • Podpora ve stavebním zákoně, liniové stavby
  • Ztížený přístup ke spektru pro regionální operátory
  • Záměry celostátního operátora omezovat využívání volných pásem
  • Jsou volná pásma NGA?
  • Kdo nastavuje pravidla?

PREZENTACE
16:00 – 17:30
závěrečná diskuze PREZENTACE
17:30 – 17:35
předpokládané ukončení akce

Program bude proložený přestávkami na občerstvení a coffe breaky